แชร์

5 วัสดุกันกระแทกที่น่าใช้ ทดแทนพลาสติกเวลาแพ็คสินค้า

ในปัจจุบัน เรากำลังเผชิญกับปัญหาขยะ”วัสดุกันกระแทก”ที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่าง ๆ พากันพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ธุรกิจออนไลน์จึงมาแรงอย่างเห็นได้ชัดและ

การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง จำเป็นต้องมีการใช้วัสดุกันกระแทกสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าในกล่องพัสดุไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น พลาสติกกันกระแทก (Air Bubble), โฟมกันกระแทก, เทปกาวพลาสติก, หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งต่างก็ผลิตขึ้นมาจากวัสดุสังเคราะห์ทั้งนั้น วัสดุเหล่านี้มักกลายเป็นขยะมลพิษที่กำจัดได้ยากในท้ายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาขยะนั้น ไม่ได้เป็นปัญหาที่ไร้ซึ่งทางออก โดยเราสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกได้ ด้วยการเลือกใช้วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ แทนที่การใช้วัสดุกันกระแทกจากพลาสติก

วัสดุกันกระแทก เป็นวัสดุที่ใช้ในการแพ็คสินค้า เพื่อป้องกันการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ โดยวัสดุกันกระแทกนั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้การ เราควรเลือกวัสดุกันกระแทกให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า, รูปทรง, ความเปราะบางของสินค้า, ต้นทุน, และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบัน มีวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ที่สามารถทดแทนการใช้พลาสติก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ
แพ็คสินค้า ที่สามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ เป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายของสินค้า โดยวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ทำมาจากพืช เช่น ไม้, แป้ง ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาขยะได้เป็นอย่างดี และวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติบางชนิดนั้น มีความคงทน ความเหนียว สามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่าวัสดุสังเคราะห์อย่างพลาสติก จึงสามารถทดแทนการใช้วัสดุกันกระแทกแบบพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติที่น่าใช้

วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาตินั้น นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความสวยงามให้แก่สินค้า

1. กระดาษรังผึ้งกันกระแทก

กระดาษรังผึ้ง

“กระดาษรังผึ้ง” ทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการห่อกันกระแทกสินค้า ด้วยกระบวนการผลิตแบบพิเศษ ที่สามารถเนรมิตวัสดุกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการปกป้องสินค้าได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตัวกระดาษจะมาในรูปแบบของกระดาษคราฟท์ที่สามารถยืดออกและกลายเป็นโครงสร้างคล้ายรังผึ้ง 3 มิติสำหรับห่อหุ้มสินค้า สามารถรับแรงกระแทกได้ดี อีกทั้งยังช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับตั้งแต่แรกเปิดกล่องพัสดุ เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่สามารถใช้แทน Air Bubble และ EPE Foam ได้เป็นอย่างดี

2. กระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์

กระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อเคมี (Chemical Pulp) ผ่านกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการแปรสภาพเนื้อไม้มาเป็นเยื่อกระดาษไม้ (Wood Pulp) วิธีการนี้จะใช้ทั้งสารเคมี และความร้อนเพื่อทำการแยกเยื่อไม้ เราเรียกวิธีการนี้ว่า “กระบวนการคราฟท์” ซึ่งผลลัพธ์จะทำให้ได้กระดาษที่มีความแข็งแรง คงทน และมีความเหนียวสูง จึงถูกนิยมนำมาใช้เพื่อห่อหุ้มสิ่งของ และใช้สำหรับการกันกระแทกได้ดีเช่นเดียวกัน

3. ไม้ฝอยกันกระแทก

ไม้ฝอยกันกระแทก

วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติอีกหนึ่งชนิด ที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก แต่อาจไม่นิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากดูดซับความชื้นได้ง่าย แต่จะนิยมใช้เพียงการใช้งานทั่วไป เช่น การห่อของฝาก หรือห่อของขวัญชิ้นเล็ก ๆ

4. ผักตบชวากันกระแทก

ผักตบชวากันกระแทก

วัชพืชที่อยู่ตามคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถหยิบมาทำเป็นวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติและช่วยกำจัดวัชพืชได้ในเวลาเดียวกัน กระบวนการทำวัสดุกันกระแทกคือนำมาเข้ากระบวนการทำให้แห้ง และตัดออกเป็นท่อน ๆ เพียงเท่านี้ก็ได้วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง ผักตบชวากันกระแทก

5. เห็ดโคนกันกระแทก

เห็ดโคนกันกระแทก

รากของเชื้อราเห็ดสามารถนำมาทำเป็นวัสดุกันกระแทกหรือบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย โดยกระบวนการผลิตจะผสมเห็ดโคนกับต้นกล้าหรือของเหลือจากการเกษตรต่าง  ๆ จนเกิดเป็นไมอาร์โดที่ทำหน้าที่คล้ายกับกาวธรรมชาติและไมซีเลียมจะเติบโต ผ่านไประยะเวลาหนึ่งสัปดาห์การเจริญเติบโตจะหยุดลง เห็ดโคนกันกระแทก เกิดขึ้นโดยการนำไปอบแห้งและการอบด้วยความร้อนจนกลายเป็นวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำขอบกันกระแทกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง  ๆ ที่เราเคยเห็นโดยทั่วไปนั่นเอง

สรุป

วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางเลือกในโลกของธุรกิจออนไลน์ ด้วยกระแสธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ด้วยการลดการใช้พลาสติกในแบรนด์ของคุณ และหันมาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง เช่น วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ที่นอกจากจะป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยได้แล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะที่เป็นบ่อเกิดของมลพิษต่างๆ และสภาวะโลกร้อน ให้โลกของเรากลับมาน่าอยู่อีกครั้ง

Genius Packaging Solution 

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์กันกระแทกสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอย่าง “กระดาษรังผึ้งและกระดาษคราฟท์กันกระแทก” ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการันตี FSC ให้ประสิทธิภาพการกันกระแทกสูงสุด ช่วยปกป้องสินค้าของคุณให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยพร้อมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเปิดกล่องพัสดุ

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 098-285-4439 (คุณจีน) , 064-797-9799 (คุณนิว)
Line: @gnsthailand
Email: info@gnsthailand.com
Facebook: Genius Packaging Solution

Line: @gnsthailand