ติดต่อ

Your Truly
Eco-Friendly Supplier

บริษัท จีเนียส แพคเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115565010917

เลขที่ 89/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290