Share

How to | Wrapping Goods Efficiently with Honeycomb Paper (TH)

การห่อสินค้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการส่งพัสดุของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้รับพัสดุได้สินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิดความเสียหาย และลูกค้าพึงพอใจ ดังนั้นการเลือกวัสดุกันกระแทกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการ เพราะหากสินค้าที่ส่งไปมีการห่อสินค้าเป็นอย่างดี ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการสั่งสินค้ากับผู้ประกอบการในครั้งต่อ ๆ ไป

การขนส่งสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุด คือการขนส่งทางบก ซึ่งมีความสะดวกสบายเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งทางรถไฟ อัตราค่าบริการนั้นไม่แพง และเป็นที่นิยมทั้งในองค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่าง ๆ

แต่การขนส่งทางบกเองนั้นก็มีจุดอ่อน ซึ่งก็คือ สินค้าสามารถได้รับแรงกระแทก และเกิดความเสียหายอยู่บ่อยครั้งจากการเดินทาง จึงควรมีการใช้วัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม ซึ่งวัสดุกันกระแทกที่เหมาะแก่การห่อสินค้าเพื่อขนส่งทางบกและสามารถรับแรงกระแทกได้ดี ก็คือ ”กระดาษรังผึ้งกันกระแทก” นั่นเอง

กระดาษรังผึ้งกันกระแทกดีอย่างไร?

กระดาษรังผึ้งถือได้ว่าเป็นวัสดุกันกระแทกรูปแบบกระดาษที่ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการกันกระแทกสินค้าได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถแพ็คสินค้าได้หลากหลายชนิด สามารถป้องกันสินค้าจากการขีดข่วนและการเสียดสีของผิวสัมผัส รวมถึงอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้ อีกทั้งกระดาษรังผึ้งกันกระแทกยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้

เทคนิคการห่อสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จ โดยการส่งสินค้านั้นต้องมีความระมัดระวังสูงมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าไปก่อน แต่ก็ต้องรอสินค้ามาส่งในภายหลัง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้น อาจเกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น ลูกค้าคืนสินค้า ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น เสียเวลา กระทบภาพลักษณ์ของร้านค้า หรือเสียความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจโดยตรง การแพ็คสินค้าให้ส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงมีความสำคัญไม่แพ้คุณภาพของตัวสินค้าเลยเช่นกัน

โดยเทคนิคการห่อสินค้าให้ขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้ดังนี้

1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสิ่งของ

หนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการแพ็คสินค้า นั่นก็คือ การเลือกกล่องพัสดุที่มีคุณภาพ ควรเป็นกล่องลูกฟูกคุณภาพดี มีความแข็งแรง ซึ่งคุณภาพของกล่องพัสดุก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดแรงกระแทกได้ อีกทั้งเราควรเลือกกล่องพัสดุที่มีขนาดกล่องที่พอดี และเหมาะสมกับประเภทของสินค้านั้น ๆแต่กล่องลูกฟูกที่มีขนาดพอดีกับสินค้าคุณ 100% นั้นหาได้ยาก หรือต้องสั่งทำเฉพาะ คุณสามารถเลือกใช้กระดาษเติมเต็มเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ กระดาษเติมเต็มสามารถใช้เติมเต็มช่องว่างภายในกล่องพัสดุเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ขณะขนส่งสินค้า

2. เลือกใช้วัสดุกันกระแทกในการแพ็คสินค้า

การป้องกันสินค้าจากแรงกระแทกเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย ซึ่งแรงกระแทกนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น แรงกระแทกจากตัวสินค้าด้วยกันเอง และแรงกระแทกที่เกิดจากภายนอกกล่อง เช่น การโยนกล่องระหว่างการขนส่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ การเลือกใช้วัสดุกันกระแทกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งนี้ การเลือกใช้วัสดุกันกระแทกนั้นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของกล่องที่ใช้ น้ำหนักของสินค้า หรือวัสดุของสินค้า เป็นต้นกระดาษรังผึ้งกันกระแทก ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถช่วยปกป้องสินค้า โดยกระดาษรังผึ้งกันกระแทกนั้น มีโครงสร้างคล้ายรังผึ้ง 3 มิติสำหรับห่อหุ้มสินค้า ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

3. ตรวจสอบความสวยงามและความเป็นระเบียบ

การเลือกใช้วัสดุกันกระแทก เช่น กระดาษรังผึ้งกันกระแทกห่อสินค้านอกจากจะช่วยป้องกันสินค้าในระหว่างการขนส่งแล้วยังให้ความสวยงามเพราะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากวัสดุกันกระแทกชนิดอื่น ๆ และยังให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสินค้าได้ตั้งแต่ก่อนลูกค้าจะเห็นตัวสินค้าด้านใน นอกจากนี้การใช้เทปกาวก็มีบทบาทในการปิดกล่องสิ่งของหรือพัสดุให้แน่นหนามากยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้ของที่อยู่ด้านในกระเด็นออกมาและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง การแพ็คเองก็สามารถช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เช่น การห่อที่มีความสวยงาม หรือเป็นระเบียบเรียบร้อย

4. เตรียมชื่อ-ที่อยู่ผู้รับให้พร้อม

เมื่อคุณได้ชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับมาแล้ว ให้คุณทำการเขียนติดหน้ากล่องไว้ทันที หรือถ้าต้องการความสะดวกยิ่งกว่านั้น ให้คุณพิมพ์แล้วปริ้นลงบนสติ๊กเกอร์เตรียมเอาไว้ เมื่อถึงเวลาต้องส่งของคุณก็จะสามารถแปะชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับได้ในทันที วิธีนี้นอกจากจะทำให้การแพ็คเร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้การจัดสินค้าส่งลูกค้าเป็นไปได้อย่างถูกต้องและลดความผิดพลาดของข้อมูลผู้รับ ทั้งยังทำให้ดูสวยงามและมีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

การห่อสินค้าประเภทต่าง ๆ ด้วยกระดาษรังผึ้งกันกระแทก  

กระดาษรังผึ้งกันกระแทกมีความยืดหยุ่นสูง ตัวกระดาษสามารถล็อคกันเองได้โดยไม่ต้องติดเทปกาว สามารถกันรอยขีดข่วนและรับแรงกระแทกได้ดี สามารถใช้ห่อหุ้มสินค้าได้หลากหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบตามที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น

1. เทียนหอม เครื่องหอม และสินค้าในกลุ่ม Incense

2. เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าในกลุ่ม Beauty

3. สินค้าประเภทแก้ว เช่น ขวดไวน์ ภาชนะแก้วต่าง ๆ

4. เครื่องปั้นดินเผา และสินค้าในกลุ่มเซรามิกส์

5. ห่อช่อดอกไม้ ห่อของขวัญ

6. สินค้าอื่น ๆ ตามที่ใจคุณต้องการ

สรุป

การห่อสินค้าด้วยกระดาษรังผึ้งกันกระแทกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการห่อสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ประกอบการหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยของสินค้าและสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะส่งถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ อีกทั้งกระดาษรังผึ้งกันกระแทกยังทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายเองได้

ความยืดหยุ่นของการใช้งานที่หลากหลาย มอบโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะไม่เป็นเพียงการแพ็คสินค้าแบบธรรมดา ๆ อีกต่อไป และช่วยยกระดับสินค้าและธุรกิจของคุณให้โดดเด่นกว่าใครในอุตสาหกรรม

Genius Packaging Solution 

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์กันกระแทกสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอย่าง “กระดาษรังผึ้งและกระดาษคราฟท์กันกระแทก” ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการันตี FSC ให้ประสิทธิภาพการกันกระแทกสูงสุด ช่วยปกป้องสินค้าของคุณให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยพร้อมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเปิดกล่องพัสดุ

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 098-285-4439 (คุณจีน) , 064-797-9799 (คุณนิว)
Line: @gnsthailand
Email: info@gnsthailand.com
Facebook: Genius Packaging Solution