แชร์

FSC คืออะไร ? ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ คืออะไร ?

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่เราหลายคนอาจมองข้าม แต่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลงจากการถูกทำลายทั้งในแง่ผิดกฎหมาย หรือในภาคส่วนของอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นหลักอย่างต่อเนื่อง

ป่าไม้เปรียบเสมือนต้นน้ำของชีวิต หากป่าไม้ถูกทำลายจนลดน้อยลงก็สามารถส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ได้ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ต้องถูกดำเนินการแก้ไขโดยเร็วก่อนที่จะสายเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม ต้นตอของปัญหานี้เกิดจากเหล่าธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากป่าไม้มักคำนึงถึงแต่ผลลัพธ์ระยะสั้น แต่ไม่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

“ป่าปลูกเชิงพาณิชย์” ที่เน้นไปที่ความยั่งยืนจึงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

ป่าปลูกเชิงพาณิชย์คืออะไร ?

ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นป่าที่มีการครอบคลุมการจัดการป่าตามธรรมชาติและสวนป่าที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน และนำไปใช้ในการผลิตและแปรรูปในอุตสาหกรรม ธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของไม้ได้

สัญลักษณ์ FSC คืออะไร ?

Forest Stewardship Council (FSC) เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ถูกต้องทั่วโลก เพื่อป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์จากไม้จึงทำให้ FSC เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดสากล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก FSC จะต้องถูกตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานของ FSC มีอะไรบ้าง?

มาตรฐานการจัดการป่าไม้หรือ FSC Certificate มีทั้งหมด 10 มาตรฐาน ดังนี้

1. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องตั้งอยู่บนหลักของกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
2. สิทธิที่ควรจะได้รับของคนงานและเงื่อนไขในการจ้างงานต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิภาพในด้านสังคมและเศรษฐกิจต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม
3. เคารพสิทธิของชนพื้นเมืองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ต้องเคารพจารีตประเพณี ข้อตกลงต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรเหล่านี้
4. ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจยังคงดำรงอยู่ไว้และต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
5. ต้องมีการจัดการผลผลิตจากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
6. ต้องมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู ดูแลระบบนิเวศน์
7. ปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามหลักของ FSC Certificate
8. คอยดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่
9. รักษา ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่ป่าและทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนด้วยการดำเนินการอย่างระมัดระวัง
10. ปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาพในปัจจุบันอยู่เสมอ

ทำไมเราถึงต้องเลือกใช้กระดาษที่มีสัญลักษณ์ FSC

กระดาษที่ผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐานจาก FSC จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพและทำให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่ามาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่ามาจากป่าที่มีระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการเลือกใช้กระดาษที่มีสัญลักษณ์ FSC จะทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับเราต่อไปอย่างยั่งยืน

สรุป

เครื่องหมาย FSC แสดงถึงไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นั่นคือ มีการปลูกไม้แบบยั่งยืน

การเลือกใช้กระดาษที่มีเครื่องหมาย FSC ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ดี เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์กันกระแทกทุกรูปแบบของ GNS ทำมาจากกระดาษที่ได้รับการการันตี FSC ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม และเราเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากป่าไม้ที่ผ่านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

Genius Packaging Solution 

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์กันกระแทกสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอย่าง “กระดาษรังผึ้งและกระดาษคราฟท์กันกระแทก” ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการันตี FSC ให้ประสิทธิภาพการกันกระแทกสูงสุด ช่วยปกป้องสินค้าของคุณให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยพร้อมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเปิดกล่องพัสดุ

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 098-285-4439 (คุณจีน) , 064-797-9799 (คุณนิว)
Line: @gnsthailand
Email: info@gnsthailand.com
Facebook: Genius Packaging Solution