FSC คืออะไร ? ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ คืออะไร ?

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่เราหลายคนอาจมองข้าม แต่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลงจากการถูกทำลายทั้งในแง่ผิดกฎหมาย หรือในภาคส่วนของอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นหลักอย่างต่อเนื่อง ป่าไม้เปรียบเสมือนต้นน้ำของชีวิต หากป่าไม้ถูกทำลายจนลดน้อยลงก็สามารถส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ได้ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ต้องถูกดำเนินการแก้ไขโดยเร็วก่อนที่จะสายเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม ต้นตอของปัญหานี้เกิดจากเหล่าธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากป่าไม้มักคำนึงถึงแต่ผลลัพธ์ระยะสั้น แต่ไม่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว “ป่าปลูกเชิงพาณิชย์” ที่เน้นไปที่ความยั่งยืนจึงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ป่าปลูกเชิงพาณิชย์คืออะไร ? ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นป่าที่มีการครอบคลุมการจัดการป่าตามธรรมชาติและสวนป่าที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน และนำไปใช้ในการผลิตและแปรรูปในอุตสาหกรรม ธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของไม้ได้ สัญลักษณ์ FSC คืออะไร ? Forest Stewardship Council (FSC) เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ถูกต้องทั่วโลก เพื่อป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์จากไม้จึงทำให้ FSC เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดสากล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก FSC จะต้องถูกตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ มาตรฐานของ FSC มีอะไรบ้าง? มาตรฐานการจัดการป่าไม้หรือ FSC Certificate มีทั้งหมด 10 มาตรฐาน ดังนี้ 1. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องตั้งอยู่บนหลักของกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ2. […]

inbound

กันยายน 7, 2022

โซลูชั่นเปลี่ยนโลก กระดาษรังผึ้งกันกระแทก VS พลาสติกกันกระแทก

ในยุคปัจจุบันที่การซื้อสินค้าไม่จำเป็นต้องไปถึงหน้าร้าน เพียงแค่คุณอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปทำให้การสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหา ‘ขยะจากธุรกิจออนไลน์’ ซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นเสมือนเงาตามติดของโลกในปัจจุบัน โดยสาเหตุหลักก็เกิดจาก ‘วัสดุกันกระแทก’ ที่ถูกใช้ในการแพ็คสินค้า ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ซะเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาวัสดุกันกระแทกจากการแพ็คสินค้าเป็นปัญหาหลักของขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ทำให้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุทีใช้ในการกันกระแทกสินค้าเพื่อเป้าหมายในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระดาษรังผึ้งกันกระแทก คืออะไร ? กระดาษรังผึ้งกันกระแทก (Honeycomb Paper) เป็นวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ผลิตจากกระดาษคราฟท์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ โดยลักษณะของกระดาษรังผึ้งกันกระแทก มีรูปร่างเป็นโครงตาข่ายรังผึ้ง 3 มิติ โดยผ่านกระบวนการไดคัท (Die-cut) ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน รับแรงกระแทกได้ดีกว่าบับเบิ้ลแรพถึง 60% สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนให้แก่ธุรกิจ E-Commerce ได้เป็นอย่างดี พลาสติกกันกระแทก คืออะไร ? พลาสติกกันกระแทก (Bubble Wrap) เป็นวัสดุกันกระแทกที่ผลิตมาจากกระบวนการฉีดเม็ดพลาสติก โดยส่วนใหญ่ในธุรกิจนิยมใช้อยู่ 2 ประเภท คือ แอร์บับเบิ้ล (Air Bubble) และถุงลมกันกระแทก […]

inbound

กันยายน 7, 2022

ปกป้องสินค้าได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยกระดาษย่นกันกระแทก (Cushioning Paper)

ไม่ว่าจะธุรกิจใด ๆ ในปัจจุบัน ก็ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจของตัวเองให้กลายเป็นธุรกิจ E-Commerce เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้คนในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต การขนส่งสินค้าจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับสินค้าทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่สินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมากซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เราจึงควรให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าประเภทนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากโอกาสในการเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งมีมากกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ และความเสียหายอาจรุนแรงกว่าอีกด้วย แต่ในปัจจุบันได้มีตัวช่วยสำคัญในการขนส่งสินค้าเหล่านี้นั่นคือ “กระดาษย่นกันกระแทก” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือสินค้าชิ้นใหญ่ โดยสามารถปกป้องสินค้าได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการขนส่ง กระดาษกันกระแทก (Cushioning Paper) คืออะไร? กระดาษกันกระแทก (Cushioning Paper) เป็นกระดาษคราฟท์ที่ผ่านนวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรให้เป็นกระดาษหลายชั้น จนเกิดเป็นกระดาษย่นกันกระแทกที่มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากวัสดุกันกระแทกทั่ว ๆ ไป โดยสามารถรองรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักได้สูงสุด 20-30 กิโลกรัม เนื่องจากกระดาษย่นกันกระแทกถูกขึ้นรูปให้มีความหนาเป็นพิเศษประกอบกับคุณสมบัติการเป็น Buffer ทำให้ช่วยปกป้องสินค้าได้อย่างครอบคลุมและสามารถกันกระแทกสินค้าจากภายนอกได้ดี สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพันรอบสินค้า การรองพื้นกล่องสินค้า การกั้นระหว่างสินค้าภายในกล่อง และรูปแบบอื่น ๆ ตามความต้องการ ตัวช่วยในการผลิตกระดาษย่นกันกระแทก “เครื่องย่นกระดาษกันกระแทก” (Paper Cushioning Machine NP-EC) เครื่องย่นกระดาษกันกระแทก คือนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมหรือในธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่ โดยหลักการการทำงานของเครื่องย่นกระดาษกันกระแทก จะเป็นการนำกระดาษคราฟท์มาทำการขึ้นรูปด้วยนวัตกรรมแบบพิเศษจนกลายเป็นกระดาษย่นกันกระแทกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดเวลาในการแพ็คสินค้าและช่วยทำให้โฟลว์ของการทำงานไหลลื่นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ข้อดีของการใช้เครื่องพ่นกระดาษย่นกันกระแทก […]

inbound

กันยายน 7, 2022

How to เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งโลจิสติกส์

ปัจจุบันโลจิสติกส์นั้น มีความหมายมากกว่าแค่การขนส่ง เพราะโลจิสติกส์เป็นดั่งกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินไปข้างหน้า และยิ่งในปัจจุบันที่โลจิสติกส์พัฒนาขึ้นอย่างมาก จนถึงขนาดที่ว่าธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ขอเพียงแค่ลูกค้ามีถนนตัดผ่านก็สามารถส่งสินค้าไปทำการตลาดได้ไม่ว่าผู้บริโภคคนนั้นจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตาม การขนส่งโลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? ผู้ประกอบการทุกคนย่อมรู้ดีว่าการพัฒนาสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การที่จะส่งมอบคุณค่าของสินค้าของเราไปสู่มือลูกค้าของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า ดังนั้นระบบโลจิสติกส์ที่ดีจะช่วยให้คุณค่าของสินค้าของเราไม่ลดลงระหว่างทาง เหตุผลว่าทำไมขนส่งโลจิสติกส์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โลจิสติกส์หมายถึง “โอกาส” อันไม่สิ้นสุด เพราะธุรกิจจะสามารถขนส่งสินค้าไปทำตลาดที่ไหนก็ได้บนโลก ช่วยสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาล 1. E-Commerce เป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ E-Commerce เกิดขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางด้านโลจิสติกส์ผสานกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจนทำให้การซื้อขายสินค้าจากต่างประเทศนั้นง่ายเพียงปลายนิ้ว นี่จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญของธุรกิจที่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ควรจะคว้าเอาไว้ 2. การขยายขอบเขตได้มากกว่าแค่ส่งพัสดุ ระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันทำได้มากกว่าแค่ส่งพัสดุ เพราะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งอาหารสดการขนส่งแบบแช่เย็นหรือแม้แต่การขนส่งพัสดุแบบวันเดียวถึงมือลูกค้าก็สามารถทำได้ 3. On-Demand Delivery ความต้องการใหม่ของผู้บริโภค เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยผู้ประกอบการไม่ต้องแพ็คสินค้า ไม่ต้องเขียนที่อยู่ แค่ให้ระบบค้นหาผู้ส่ง และแจ้งพิกัดผ่านแอพพลิเคชั่น เพียงเท่านี้สินค้าก็จะถึงมือลูกค้าภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือที่คนไทยคุ้นเคยเรียกกันว่า “ส่งแมสเซนเจอร์” 4. ยังคงเป็นพื้นฐานด้านการทำธุรกิจด้าน E-Commerce ให้เติบโต ยิ่งโลจิสติกส์พัฒนาไปมากขึ้นเท่าไหน พื้นที่การขนส่งของธุรกิจ E-Commerce ก็พัฒนาไปมากขึ้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่าสินค้าของผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผ่าน E-Commerce ก็จะเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นตามไปด้วย ขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการบางท่านอาจใส่ใจในเรื่องของความเร็วการขนส่ง จนอาจละเลยเรื่องของคุณภาพการขนส่ง ดังนั้นผู้ประกอบการควรใส่ใจในคุณภาพของการขนส่งด้วยการเพิ่มคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นด้วยนั่นเอง 1. แพ็คสินค้าให้แน่นหนา […]

inbound

กันยายน 7, 2022

ปัญหาขยะแพ็คเกจจิ้งที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ E-Commerce ในปัจจุบัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปใช้ E-Commerce มากขึ้นและเร็วขึ้น ผู้บริโภคถูกบังคับให้คุ้นชินและต้องปรับตัวกับการซื้อของใช้ประจำวันและสินค้าอื่น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์แทน เมื่อจะต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเมื่อการซื้อของออนไลน์กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้บริโภคไปแล้วนั้น ทำให้พวกเขาเปิดรับการใช้จ่ายผ่านทาง E-Commerce มากขึ้น ส่งผลต่อผู้ประกอบการดั้งเดิมที่ต้องเร่งปรับตัว โดยหันมาทำ E-Commerce เพื่อรองรับความต้องการในด้านนี้ ทำให้มูลค่าของธุรกิจ E-Commerce เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดและเมื่อมีการทำธุรกิจ E-Commerce กันมากขึ้น”วัสดุกันกระแทก”ประเภทต่าง ๆ ก็ยิ่งใช้กันมากขึ้นตาม แต่อย่างไรก็ตาม การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ E-Commerce นี้ได้สร้างผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อมโดยที่เราไม่ได้ตระหนักถึง ซึ่งหลัก ๆ ก็คือสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหาขยะแพ็คเกจจิ้ง”หรือ “วัสดุกันกระแทก” ซึ่งในการแพ็คสินค้าและขนส่งสินค้านั้น ต้องใช้วัสดุกันกระแทก เช่น แอร์บับเบิ้ลพลาสติก, โฟม PPE หรือวัสดุกันกระแทกพลาสติกอื่น ๆ ในการป้องกันสินค้าเพื่อไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจนถึงมือผู้รับมากไปกว่านั้นวัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่นิยมนำกลับมาใช้ซ้ำเนื่องจากเสื่อมสภาพอีกด้วย ธุรกิจ E-Commerce คืออะไร ? ธุรกิจ E-Commerce ถือว่าเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ในปัจจุบันที่มีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบของธุรกิจ […]

inbound

กันยายน 7, 2022

ตัวช่วยสำหรับทุกธุรกิจ E-Commerce เพื่อการแพ็คสินค้าที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ในธุรกิจ E-commerce สุภาษิตที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” อาจไม่จริงเสมอไป เพราะในธุรกิจE-commerce ใครที่ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ไวที่สุด ปลอดภัยที่สุด ก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน ดั่งที่กล่าวว่า “ปลาเร็วกินปลาช้า” โดยผู้ประกอบการที่ดีจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนของธุรกิจไม่เว้นแม้แต่การแพ็คสินค้า ซึ่งการแพ็คสินค้าในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธี แต่มีหนึ่งวิธีการหนึ่งที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและความรวดเร็ว ซึ่งก็คือการแพ็คสินค้าด้วย “เครื่องยืดกระดาษรังผึ้ง” ความสำคัญสำหรับการจัดส่งสินค้าสำหรับ E-Commerce ปัจจุบันแค่ช่องทางการจัดจำหน่ายจากหน้าร้านไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะช่องทางออนไลน์ นั้นตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้ได้ดี จึงสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านที่มีข้อจำกัดหลายอย่าง แถมขั้นตอนก็ยังง่ายเพียงปลายนิ้วก็สามารถสั่งสินค้าที่ต้องการได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้หลากหลายธุรกิจให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์เป็นอย่างมากเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใส่ใจกระบวนการการขนส่งสินค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการขนส่ง เริ่มตั้งแต่การแพ็คสินค้า เพราะการแพ็คสินค้าที่ดีนอกจากจะช่วยมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยลดโอกาสที่สินค้าจะเสียหายอีกด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการควรเลือกใช้วัสดุในการแพ็คที่ดีอย่าง “กระดาษรังผึ้ง” ที่ทั้งสวยงาม ทนทาน และยังช่วยเสริมภาพลักษณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับแบรนด์และยิ่งไปกว่านั้น หากเลือกใช้ “เครื่องยืดกระดาษรังผึ้ง” ในธุรกิจควบคู่กันไปด้วย ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแพ็คสินค้าและการขนส่งได้เป็นอย่างดี มาทำความรู้จัก “เครื่องยืดกระดาษรังผึ้ง” (Honeycomb Paper Dispenser) เครื่องยืดกระดาษรังผึ้ง คืออุปกรณ์ทุ่นแรง ซึ่งใช้งานเป็นแท่นวางกระดาษรังผึ้งซึ่งมีน้ำหนักพอประมาณ มีคุณสมบัติในการยืดกระดาษรังผึ้งให้ออกมาในลักษณะที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้แพ็คสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และห่อหุ้มสินค้าตรงตามรูปทรงของสินค้าได้ทันที เพิ่มประสิทธิผลการทำงานของแผนกแพ็คในคลังสินค้า เครื่องยืดกระดาษรังผึ้งของทาง […]

inbound

กันยายน 7, 2022

กระดาษเติมเต็ม ตัวช่วยในการป้องกันสินค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ในยุคที่ E-Commerce เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คน ปฏิเสธไม่ได้เลยที่การขนส่งสินค้าจะกลายมาเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันกับคุณภาพของสินค้าในฐานะของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ จึงไม่สามารถมองข้ามปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นเรื่อง ”การแพ็คสินค้า” ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ความใส่ใจ เพื่อสินค้าที่ปลอดภัยถึงมือผู้รับ หากเลือกกล่องที่ไม่พอดีกับตัวสินค้า หรือเลือกใช้วัสดุในการกันกระแทกที่ไม่มีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติในการกันกระแทกไม่ดีพอ สุดท้ายแล้ว สินค้าของคุณก็อาจเกิดความเสียหายได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณเลือกใช้กระดาษเติมเต็ม โดยใช้เติมเต็มช่องว่างภายในกล่องพัสดุเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ขณะขนส่งสินค้าอีกทั้งยังเป็นวัสดุกันกระแทกที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสียหายของสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากนัก และสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีในระดับหนึ่ง กระดาษเติมเต็ม (Void Fill Paper) กระดาษคราฟท์ Void Fill สำหรับเติมเต็มช่องว่างภายในกล่องพัสดุ ลดการเคลื่อนที่ของสินค้าภายในกล่องเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งตัวกระดาษมีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งช่วยป้องกันสินค้าที่แตกหักง่ายเป็นอีกหนึ่งวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดขยะมลพิษได้ในระยะยาว มาทำความรู้จัก “เครื่องพ่นกระดาษเติมเต็ม” (Void Fill Paper Dispenser) เครื่องพ่นกระดาษเติมเต็มช่องว่าง เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิในการทำงานด้านการแพ็ค ตัวเครื่องสามารถขึ้นรูปกระดาษให้ออกมาในลักษณะที่พร้อมนำไปใช้งานเติมเต็มพื้นที่ว่างภายในกล่องพัสดุได้ โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งจัดรูปทรงกระดาษด้วยมือ มีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย ช่วยให้การแพ็คสินค้านั้นรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิผลให้แก่ธุรกิจ ตัวอย่างการใช้กระดาษเติมเต็มในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา วัสดุที่ถูกใช้ในการกระแทกนั้นมีหลากหลายชนิด ทั้งทำจากพลาสติก โฟม หรืออื่น ๆ อีกมากมาย แต่วัสดุที่เป็นกระดาษกันกระแทกนั้นได้ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากกระดาษเติมเต็มที่มีคุณสมบัติในการเติมเต็มช่องว่างภายในกล่องพัสดุ สามารถกันกระแทกได้ดีและสามารถใช้กันกระแทกในสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ […]

inbound

กันยายน 7, 2022

5 วัสดุกันกระแทกที่น่าใช้ ทดแทนพลาสติกเวลาแพ็คสินค้า

ในปัจจุบัน เรากำลังเผชิญกับปัญหาขยะ”วัสดุกันกระแทก”ที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่าง ๆ พากันพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ธุรกิจออนไลน์จึงมาแรงอย่างเห็นได้ชัดและ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง จำเป็นต้องมีการใช้วัสดุกันกระแทกสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าในกล่องพัสดุไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น พลาสติกกันกระแทก (Air Bubble), โฟมกันกระแทก, เทปกาวพลาสติก, หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งต่างก็ผลิตขึ้นมาจากวัสดุสังเคราะห์ทั้งนั้น วัสดุเหล่านี้มักกลายเป็นขยะมลพิษที่กำจัดได้ยากในท้ายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาขยะนั้น ไม่ได้เป็นปัญหาที่ไร้ซึ่งทางออก โดยเราสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกได้ ด้วยการเลือกใช้วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ แทนที่การใช้วัสดุกันกระแทกจากพลาสติก วัสดุกันกระแทก เป็นวัสดุที่ใช้ในการแพ็คสินค้า เพื่อป้องกันการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ โดยวัสดุกันกระแทกนั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้การ เราควรเลือกวัสดุกันกระแทกให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า, รูปทรง, ความเปราะบางของสินค้า, ต้นทุน, และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบัน มีวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ที่สามารถทดแทนการใช้พลาสติก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแพ็คสินค้า ที่สามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ เป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายของสินค้า โดยวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ทำมาจากพืช เช่น ไม้, […]

myteam

สิงหาคม 16, 2022

ยกระดับแบรนด์สินค้าให้ดู Luxury ไปอีกขั้นด้วยกระดาษรังผึ้งกันกระแทก

ธุรกิจ E-Commerce กำลังก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนที่หันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นในปัจจุบัน จนกลายเป็นเรื่องปกติ พฤติกรรมเหล่านี้สร้างขยะพลาสติกขึ้นมาอย่างมหาศาล นอกจากขยะจากตัวสินค้าแล้ว ยังมีขยะจากการขนส่งอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น แอร์บับเบิ้ลห่อสินค้า, เทปกาวในการยึดสินค้าขณะแพ็ค และอื่น ๆ อีกมากมาย ในปัจจุบัน หลากหลายแบรนด์หลากหลายธุรกิจ หันมาใช้กลยุทธ์การสร้างจุดยืนที่ชัดเจนในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท นอกจากนี้ยังยกระดับแบรนด์ให้มีความ Luxury มากยิ่งขึ้น การเลือกใช้กระดาษรังผึ้งกันกระแทกเป็นวัสดุสำหรับแพ็คสินค้า ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบรนด์ และบริษัทในอุตสาหกรรม E-Commerce สามารถนำไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น กระดาษรังผึ้งกันกระแทก กระดาษรังผึ้งกันกระแทก (Honeycomb Paper) เป็นวัสดุกันกระแทกที่นิยมใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยกระดาษรังผึ้งกันกระแทก มีลักษณะเป็นโครงตาข่ายรังผึ้ง 3 มิติ ผลิตมาจากกระดาษคราฟท์ที่มีความแข็งแรง ผ่านกระบวนการไดคัท (Die-cut) ให้เป็นโครงสร้างพิเศษเสริมความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงกระแทกได้ดี ที่สำคัญมีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดค่าขนส่งได้ดี ตัวกระดาษผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สามารถรีไซเคิลได้, สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระดาษรังผึ้งกันกระแทก ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้อย่างไร? กระดาษรังผึ้งกันกระแทก นอกจากเรื่องของความแข็งแรง […]

myteam

สิงหาคม 16, 2022

How to | การห่อสินค้าเพื่อการขนส่งให้มีประสิทธิภาพด้วยกระดาษรังผึ้งกันกระแทก

การห่อสินค้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการส่งพัสดุของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้รับพัสดุได้สินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิดความเสียหาย และลูกค้าพึงพอใจ ดังนั้นการเลือกวัสดุกันกระแทกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการ เพราะหากสินค้าที่ส่งไปมีการห่อสินค้าเป็นอย่างดี ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการสั่งสินค้ากับผู้ประกอบการในครั้งต่อ ๆ ไป การขนส่งสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุด คือการขนส่งทางบก ซึ่งมีความสะดวกสบายเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งทางรถไฟ อัตราค่าบริการนั้นไม่แพง และเป็นที่นิยมทั้งในองค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่าง ๆ แต่การขนส่งทางบกเองนั้นก็มีจุดอ่อน ซึ่งก็คือ สินค้าสามารถได้รับแรงกระแทก และเกิดความเสียหายอยู่บ่อยครั้งจากการเดินทาง จึงควรมีการใช้วัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม ซึ่งวัสดุกันกระแทกที่เหมาะแก่การห่อสินค้าเพื่อขนส่งทางบกและสามารถรับแรงกระแทกได้ดี ก็คือ ”กระดาษรังผึ้งกันกระแทก” นั่นเอง กระดาษรังผึ้งกันกระแทกดีอย่างไร? กระดาษรังผึ้งถือได้ว่าเป็นวัสดุกันกระแทกรูปแบบกระดาษที่ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการกันกระแทกสินค้าได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถแพ็คสินค้าได้หลากหลายชนิด สามารถป้องกันสินค้าจากการขีดข่วนและการเสียดสีของผิวสัมผัส รวมถึงอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้ อีกทั้งกระดาษรังผึ้งกันกระแทกยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ เทคนิคการห่อสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จ โดยการส่งสินค้านั้นต้องมีความระมัดระวังสูงมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าไปก่อน แต่ก็ต้องรอสินค้ามาส่งในภายหลัง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้น อาจเกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น ลูกค้าคืนสินค้า ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น เสียเวลา กระทบภาพลักษณ์ของร้านค้า หรือเสียความไว้วางใจจากลูกค้า […]

myteam

สิงหาคม 16, 2022